Uvjeti korištenja i kupovine

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Internetska stranica www.nikibox.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Smart print d.o.o., Ulica Domovinskog rata 16, Solin, OIB:18033651048
Ovi uvjeti dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
Kad ste pristupili stranici smatra se kako prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Smart print d.o.o. zadržava pravo promjene i izmjene uvjeta korištenja stranice u bilo kojem trenutku. Nove promjene i izmjene stupaju na snagu od trenutka objave. Korisnik je dužan redovito čitati uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama upoznat uvjetima korištenja istih.
Ovi uvjeti korištenja su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o obveznim odnosima. Korištenjem stranica www.nikibox.hr smatra se kako je korisnik upoznat sa ovim uvjetima korištenja te kako iste uvjete prihvaća. Prodavatelj stoga otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što posjetitelj stranica, korisnik i/ili kupac nije pročitao uvjete korištenja te navedene zakone.
Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Usluge www.nikibox.hr internet prodaje mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.
Ovi Uvjeti predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe iste prihvaća čime se smatra da je Ugovor između korisnika i Smart printa zaključen prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja izabranog proizvoda ili usluge putem www.nikibox.hr internet stranice uz plaćanje navedene naknade, odnosno istaknute cijene određenog proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje putem sredstava daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu), putem zaključene narudžbe proizvoda na stranici nikibox.hr, telefonom ili slanjem narudžbe na mail info@nikibox.hr.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje strane od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Smart printa zaključivanjem narudžbe i odabirom plaćanja putem interneta, slanjem narudžbe i odabira plaćanja putem maila, zaključivanjem i odabirom plaćanja putem telefona +385 95 777 8564.
Korisnik ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana od primitka pošiljke. Način raskida Ugovora radi se na način da korisnik mora pismeno obavjestiti Smart print o odluci raskida ugovora. Izjava raskida ugovora mora sadržavati, Ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte ili se može koristiti pisani obrazac za jednostrani raskid ugovora, te isti mora biti poslan poštom na adresu (Smart print d.o.o., Ulica Domovinskog rata 16, 21210 Solin) ili elektroničkom poštom (info@nikibox.hr).
Ukoliko korisnik jednostrano raskine ugovor biti će mu uplaćen povrat novca koji je od korisnika zaprimljen, bez ikakvog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Smart print d.o.o., odnosno internet stranica www.nikibox.hr zaprimila korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca može biti izvršen tek kada je Smart print d.o.o. zaprimio povrat robe. Povrat robe kupac je dužan bez odgađanja poslati na adresu Smart print d.o.o., Ulica Domovinskog rata 16, 21210 Solin, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je kupac Smart printu poslao raskid ugovora. U slučaju bilo kakvih nejasnoća kod raskida ugovora i povrata robe ljubazno se moli korisnika da nazove na broj 095 777 8564 ili se javi na info@nikibox.hr. Korisnik se smatra odgovornim za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat njegovog rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Uvjeti kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i načini plaćanja se odnose na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Smart print d.o.o. prihvaća plaćanje putem uplate na žiro račun društva putem opće uplatnice ili Internet bankarstva ili pouzećem (plaćanje dostavljaču prilikom dostave u gotovini)
Prilikom narudžbe odvojeno su prikazane, cijena proizvoda, cijena PDV-a, cijena dostave, te konačna cijena kako bi kupac imao pregledno i na uvid cijenu koju mora platiti za naručeni proizvod. Ukoliko kupac odabere mogućnost plaćanja Internet bankarstvom ili općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Prije slanja pošiljke provjerit ćemo jesu li sredstva sjela na naš račun. Taj proces može potrajati između jedan do tri radna dana u pravilu. Ukoliko dođe do slučaja da niste primili obavijest o zaprimljenoj narudžbi na vaš mail, moguće je kako je došlo do pogrešnog upisivanja Vaše mail adrese u sustav. Stoga Vas molimo u tom slučaju nazovite na broj 095 777 8564 ili pošaljite mail na info@nikibox.hr kako bi Vam potvrdili jesmo li zaprimili vašu narudžbu.

Dostava i uvjeti dostave
Trošak dostave za sve proizvode naručene putem Internet je vidljivo naznačen prilikom narudžbe proizvoda. Proizvod će kod kupca biti dostavljen najčešće sljedeći radni dan ili kroz dva dana od dana slanja pošiljke. Rok isporuke proizvoda na području cijele Hrvatske je najkasnije sedam dana od dana zaključene narudžbe.

Svi naručeni proizvodi su pakirani tako da se prilikom transporta ne oštete. Kupac je prilikom preuzimanja dužan pregledati pakiranje i sadržaj pošiljke. Ukoliko primjetite nedostatke ili oštećenja na proizvodu preporučamo da pošiljku ne zaprimite, te će dostavna služba takvu pošiljku direktno vratiti nama.
Sve reklamacije vezane za nedostatke i oštećenja proizvoda te svi ostali prigovori molimo pismenim ili usmenim putem prijaviti na Smart print d.o.o.,Ulica Domovinskog rata 16, 21210 Solin, info@nikibox.hr, 095 777 8564. U slučaju opravdane reklamacije, odnosno ukoliko se utvrdi kako kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda čiji trošak u cijelosti snosi Smart print d.o.o. Proizvod je potrebno vratiti neoštećen u originalnoj ambalaži osim u slučaju kada je kupac zaprimio proizvod bez ambalaže, uništen, s gubitkom dijela ili cijelog sadržaja paketa bez krivnje kupca. Prodavatelj omogućuje svim kupcima da svoje prigovore upute putem gore navedenih kanala te će prodavatelj obavijestiti kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.
Proizvode je moguće naručiti svakim danom od 0-24 sata. Proizvodi se naručuju elektronskim putem – putem obrasca. Nakon izvršene narudžbe dobije se obavijest na email o izvršenoj narudžbi. Kupac je obavezan pratiti email u slučaju da nakon narudžbe dobije povratni email da neki od artikala nije dostupan ili da neki od podataka koje je naveo nije ispravan. Pošiljka se neće slati dok se ne dobiju svi podaci.
Prodavatelj se obvezuje www.nikibox.hr internet stranicu redovno održavati i davati korisnicima jednoznačne, jasne i lako razumljive informacije o proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja proizvoda, korisnik pristajanjem na ove uvjete korištenja potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, adresi na koju se mogu poslati prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, cijeni dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke proizvoda, vremenu isporuke proizvoda te načinom rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku prava na jednostrani raskid ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem prodaje na daljinu u roku od 14 (četrnaest) radnih dana. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.
Proces upisivanja cijene proizvoda kontrolira se na više razina, no ipak postoji mogućnost nenamjerne pogreške, budući da se ne radi o automatiziranom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se prodavatelj unaprijed ispričava, jer će kupci biti obaviješteni o nastaloj situaciji, te upoznati s situacijom o pogrešno istaknutoj cijeni za određeni proizvod, te o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Svaki korisnik dovršavanjem narudžbe prihvaća korištenje njegovih podataka u svrhu slanja pošiljke i koristit će se jedino u tu svrhu. Za izvršavanje narudžbe nije potrebna registracija na stranici.
Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranice.